தொடர்புகள்

email-
                                   thivyamahal@gmail.com
  தொலைபேசி-     021 321 9242     mobile   :  077 614 1374
No 1001, Vannarpannai
K.K.S.Road Jaffna
இல 1001 வண்ணார்பண்ணை
கே. கே . எஸ் வீதி
யாழ்ப்பாணம்.