வணக்கம்

இது திவ்யமகாலின் உத்தியோகபூர்வமான இணையத்தளமாகும். நாங்கள் உங்களின் மங்கல நிகழ்வுகளிற்கான வசதிகளை எமது மண்டபத்தின் ஊடாக தருவதில் பெருமகழ்வடைகிறோம். தங்களின் நிகழ்வுகளை மறக்க முடியாத நிகழ்வாக மாற்றுவதற்கு நாங்கள் உங்களுடன் கைகோர்க்கிறோம்.

This post has 0 comments

Leave a reply